Про школу

Юридична адреса  школи І-ІІІ ступенів № 284 Дарницького району міста Києва:   Україна, 02091 м. Київ, вул. Тростянецька, 7-Г

e-mail: sch284@ukr.net

Ідентифікаційний код :22875957

Рік заснування —  1989.

Форма власності – комунальна

У своїй діяльності педагогічний колектив  школи І-ІІІ степенів № 284  керується Конституцією України, законами України «Про освіту», іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, міжнародно-правовими актами, програмою «Столична освіта», рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 946, Статутом школи та іншими освітніми нормативно-правовими документами.

Головними завданнями навчального закладу є:

  • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
  • виховання громадянина України;
  • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
  • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
  • реалізація права учнів  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
  • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.