Початкова школа: освіта для життя

Педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя.

Основні відмінності нової концепції навчання розкрила О.В.Котенко, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент. Досягнення мети експерименту «Початкова школа: освіта для життя» забезпечить: інтелектуальне, фізичне та емоційне благополуччя учнів; формування у школярів цілісної картини світу на основі глибокої інтеграції змісту освіти; розвиток потреби учнів у постійному самовдосконаленні; значне розвантаження освітньої програми початкової школи; спрямованість на успішну адаптацію дитини до постійно змінюваних обставин життя завдяки розвитку комунікативних здібностей, креативності та критичного мислення; широкі можливості для педагогічної автономії та творчої діяльності.

Традиційна система навчання в початковій школі “Початкова школа: Освіта для життя” Знаннєвий підхід Ціннісно-особистісний підхід Основним у навчанні є здобуття учнями визначених навчальними програмами знань, умінь і навичок Діяльність учнів спрямована на формування цінностей і компетентностей.
Предметне навчання Тематично-проектне, міжпредметне навчання, орієнтоване на цілісне сприйняття людини і світу Вивчення окремих предметів
Підручники, навчальні посібники – основні засоби навчання Діти залучаються до практичної діяльності. Широко застосовується Е-навчальне
Функція вчителя- предметника – навчати дитину Функція вчителя – допомогти навчитись!
Урок — основна форма організації навчально- виховного процесу Міні-проект – основна форма організації освітнього процесу. Освітні продукти: фотоколаж, міні-книжечка, колективний альбом, діюча модель, виріб, міні-вистава тощо
1 клас Тема “ШКОЛА” Семестр Назва міні-проекту Тривалість (у тижнях) І 1. «Я – школяр, я – школярка» 3 2. «Шкільний портфель» 2 3. «Життя книги» 3 4. «Дорога до школи» 3 5. «Шкільне подвір’я» 3 6. «Школа – наш дім» 2 ІІ 7. «Закони Шкільної країни» 2 8. «Школа чемних» 3 9. «Зростаємо здоровими» 3 10. «Школа в довкіллі» 3 11. «Красиве і корисне» 3 12. «Рік у школі» 2 Резерв 2 Усього: 34 8. 2 клас Тема “ЛЮДИНА” Семестр Назва міні-проекту Тривалість (у тижнях) І 1. «Ми в другому класі» 2 2. «Людина-природа» 3 3. «Людина і природа» 4 4. «Людина і мова» 3 5. «Людина і сім’я» 4 ІІ 5. «Людина і світ» 3 6. «Людина і культура» 3 7. «Людина і наука, техніка» 4 8. «Людина і праця» 3 9. «Я – Людина» 3 Резерв 2 Усього:
3 клас Тема “ПРИРОДА” Семестр Назва міні-проекту Тривалість (у тижнях) І 1. «Ми в третьому класі» 4 2. «Календар природи» 4 3. «Людина для природи» 4 4. «Природа для людини» 4 ІІ 5. «Природа і техніка» 4 6. «Природа у мистецтві» 4 7. «Праця у природі» 3 8. «Природа видима та невидима» 3 9. «Рік у школі» 2 Резерв 2 Усього: 34
4 клас Тема “УКРАЇНА” Семестр Назва міні-проекту Тривалість (у тижнях) І 1. «Ми в четвертому класі» 2 2. «Моя країна — Україна» 4 3. «Природа України» 3 4. «Праця українців» 3 5. «Наука і техніка України» 4 ІІ 6. «Культура України» 4 7. «Українська держава» 4 8. «Україна у світі» 4 9. «Welcome to Ukraine» 2 10. Екскурсії Україною (протягом року) 2 Резерв 2 Усього: 34