Культура добросусідства

Формування толерантності, толерантних відносин і толерантної поведінки, інакше кажучи, формування культури добросусідства є ідео- логією нового навчального курсу.

Серйозною перевагою курсу є те, що на сьогоднішній день це єдиний наскрізний навчальний курс, що охоплює дітей на всіх ступенях освітньої піраміди – від дошкільних навчальних закладів до вишів. По суті, він дозволяє перетворити шкільний та навколошкільний простір в єдине, добре організоване розвивальне освітнє середовище, що забез- печує формування таких навиків, як комунікативний і дослідницький, а також навику вибору – видів діяльності, форми участі в загальній справі, усвідомлених дій у тій або іншій ситуації. Введення курсу дозволяє заповнити такий істотний недолік шкільної програми, як відсутність роз- гляду складних систем взаємодії природних і історичних чинників, людських інтересів і потреб. Курс має низку принципових відмінностей від інших шкільних пред- метів, серед яких: – включення до продуктивної навчальної діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу, перш за все – батьків, рідних і близьких; – перехід від просвітницької освіти до пошукової, від репродуктивної до продуктивної; – переважне використання активних методів навчання (ігор, дискусій, проектів, експедицій, екскурсій, досліджень, інших видів творчих робіт)

Обсуждение закрыто.